Έρευνα αποκαλύπτει ότι οι iOS εφαρμογές είναι λιγότερο ασφαλείς από τα αντίστοιχα Android apps!

​Είναι γνωστό ότι η Apple είναι πολύ αυστηρήσε ότι έχει να κάνει με τις iOS εφαρμογές που ανεβαίνουν στο Apple Store, καθώς στόχος της είναι να υπάρχει όχι μόνο ότι καλύτερο σε content, αλλά και οι συγκεκριμένες εφαρμογές να είναι απολύτως ασφαλείς. Λόγω αυτής

της αντιμετώπισης, η αντίληψη που έχει επικρατήσει στους γνωστές της mobile τεχνολογίας είναι ότι η Apple έχει καταφέρει να εξασφαλίσει ένα maximum επίπεδο ασφάλειας για της iOS εφαρμογές. Ωστόσο, δύο γνωστές φίρμες που δραστηροποιούνται στον χώρο του mobile security (η Checkmarx και η AppSecLabs) αναφέρουν σε ένα νέο report τους ότι οι iOS εφαρμογές είναι λιγότερο ασφαλείς από ότι νομίζαμε…

Σύμφωνα με τα δεδομένα της συγκεκριμένης έρευνας, 40% των κενών ασφαλείας που εντοπίστηκαν σε εφαρμογές iOS βρίσκονταν σεcritical ή σε high severity status, ενώ το αντίστοιχο ποσοστό για τις εφαρμογές Android ήταν στο 36%. Στο εν λόγω report αναφέρεται χαρακτηριστικά ότι μία μέση εφαρμογή έχει περίπου 9 κενά ασφαλείας, ενώ όπως αποδείχθηκε οι προβληματικές εφαρμογές που εντοπίστηκαν στη διάρκεια της έρευνας, οι περισσότερες είχαν «καταγωγή» από το iOS και λιγότερες από το Android (χωρίς ωστόσο να δίνονται αναλυτικά στοιχεία για τον ακριβή αριθμό τους). Σύμφωνα με την ίδια έρευνα η υποκλοπήπροσωπικών δεδομένων ήταν η πιο συνηθισμένη ευπάθεια (σε ένα ποσοστό της τάξεως του 27% στο σύνολο όλων των λαθών που εντοπίστηκαν). Παράλληλα, ένα 23% αφορούσε σε προβλήματα στο ID authentication και στη διαδικασία του Authorization. Τα παραπάνω αποτελέσματα, σαφώς και φέρνουν ξανά στην επιφάνεια το γνωστό θέμα που σχετίζεται με τον νευραλγικό τομέα του mobile security
Μοίρασε την γνώση...

Written by 

Παρόλο που δεν μεγάλωσα μέσα στην τεχνολογία, είναι το πάθος μου....!

Σχετικά άρθρα