Άσχημα τα νέα, δημιουργείται μητρώο κακοπληρωτών κινητής τηλεφωνίας

Μοίρασε την γνώση...

Τη μαύρη λίστα των “κακοπληρωτών” της κινητής τηλεφωνίας δημιουργούν όλες οι εταιρείες με τη βούλα της έγκρισης από την Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα.

Geekbuying WW

Τη δημιουργία της βάσης δεδομένων, που θα συνιστά ουσιαστικά τη μαύρη βίβλο των καταναλωτών, αιτήθηκε η  Ένωση Εταιρειών Κινητής Τηλεφωνίας (ΕΕΚΤ)  και η εταιρεία  “ΤΗΛΕΓΝΟΥΣ ΙΚΕ” που συστάθηκε για αυτόν τον σκοπό.

Διαφήμιση

Σύμφωνα με την 28/2017 απόφαση, “σκοπός της εν λόγω επεξεργασίας είναι η εκτίµηση του πιστωτικού κινδύνου που συνεπάγεται η σύναψη σύµβασης µε συνδροµητές κινητής τηλεφωνίας, µε στόχο την εξυγίανση συναλλαγών -αποφυγή περαιτέρω ζηµίας. Ο σκοπός αυτός είναι σαφής, θεµιτός και νόµιµος… Επιπρόσθετα, µε βάση την απάντηση (“Ναι” ή “Όχι”) που θα λαµβάνει ο πάροχος από το Σύστηµα Ανταλλαγής Πληροφόρησης, θα µπορεί να αποφασίσει εάν είναι σκόπιµο να προβεί σε συµπληρωµατικά µέτρα µε σκοπό τη µείωση του πιστωτικού κινδύνου, αλλά και την προστασία του συνδροµητή, π.χ., να ζητήσει εγγύηση (όπως προβλέπεται ήδη από τους όρους της σύµβασης, η οποία ενδεχοµένως δεν απαιτείται σε περιπτώσεις χαµηλού πιστωτικού ρίσκου), να καθοδηγήσει κατάλληλα τον υποψήφιο συνδροµητή σε ένα οικονοµικό πρόγραµµα που ανταποκρίνεται στις οικονοµικές του δυνατότητες και να εξετάσει τα όρια παροχής επιδότησης τηλεπικοινωνιακού εξοπλισµού σε σχέση µε την αξία αυτού που ζητεί ο πελάτης. Σε καµία περίπτωση δεν µπορεί να χρησιµοποιηθεί το Σύστηµα Ανταλλαγής Πληροφόρησης προκειµένου να αποκλειστεί εντελώς ο καταναλωτής από τηλεπικοινωνιακές υπηρεσίες (που είναι ιδιαιτέρως σηµαντικές για την καθηµερινή του ζωή) ή για να αποκλειστεί από τη δυνατότητα φορητότητας (αφού άλλωστε τούτο πλέον δεν επιτρέπεται µε βάση τον Κανονισµό Φορητότητας).

Google news

Σύμφωνα με την απόφαση, “τα δεδοµένα που θα τηρούνται από την ΤΗΛΕΓΝΟΥΣ ΙΚΕ είναι τα στοιχεία ταυτοποίησης ενός συνδροµητή (ονοµατεπώνυµο, πατρώνυµο, ΑΦΜ ή Α∆Τ για ηµεδαπό συνδροµητή, ΑΦΜ ή αριθµός διαβατηρίου ή άλλου επίσηµου εγγράφου και χώρα έκδοσης για αλλοδαπό συνδροµητή). Αυτό μπορεί να εφαρμοστεί :

Hekka Govee Many GEOs

-Σε ενεργούς συνδρομητές που εµφανίζουν ληξιπρόθεσµη οφειλή ίση ή µεγαλύτερη των διακοσίων (200) ευρώ, η οποία έχει καταστεί ληξιπρόθεσµη για χρονικό διάστηµα άνω των ενενήντα (90) ηµερών.

-Σε συνδρομητές που εµφανίζουν ληξιπρόθεσµη οφειλή και έχουν αποσυνδεθεί από το δίκτυο λόγω της οφειλής αυτής ή έχουν µεταφερθεί σε άλλο δίκτυο µέσω διαδικασίας φορητότητας αριθµού, µε µονοµερή καταγγελία της σύµβασης χωρίς να πληρώσουν κανένα λογαριασµό παρά τις νόµιµες οχλήσεις και υπενθυµίσεις ή αρνήθηκαν να προβούν σε διακανονισµό εξόφλησης της οφειλής τους.


-Οι συνδρομητές θα πρέπει να ενημερώνονται σε εύλογο χρονικό διάστηµα (τουλάχιστον 5 ηµερών) πριν από την ένταξή τους στη βάση µε κάθε πρόσφορο µέσο (π.χ. µέσω της αποστολής του επόµενου λογαριασµού τους ή/και µέσω σύντοµου γραπτού µηνύµατος στο κινητό τους τηλέφωνο -SMS- ότι η οφειλή τους κατέστη ληξιπρόθεσµη και  ότι πλέον ο πάροχος έχει δικαίωµα και θα διαβιβάσει το στοιχείο αυτό στο κοινό αρχείο).

-Ο καταναλωτής θα έχει δικαίωμα έκφρασης αντιρρήσεων προς την ΤΗΛΕΓΝΟΥΣ ΙΚΕ τόσο µέσω της ιστοσελίδας της www.telegnous.gr (µε διαθέσιµα τα σχετικά έντυπα) όσο και µέσω παροχής Υπηρεσιών Τηλεφωνικού Κέντρου και Back Office από την IBM για λογαριασµό της. Σε περίπτωση που το δικαίωµα αντίρρησης γίνει δεκτό από τον πάροχο λόγω λανθασµένης καταχώρισης, η σχετική διαγραφή πρέπει να πραγµατοποιείται αµέσως (online).

-Η εταιρεία ΤΗΛΕΓΝΟΥΣ ΙΚΕ επιτρέπεται να τηρεί τα δεδοµένα για χρονικό διάστηµα πέντε (5) ετών από την ηµεροµηνία γέννησης της απαίτησης (ΑΚ 250), ενώ τα στοιχεία του οφειλέτη που προβαίνει σε εξόφληση ή διακανονισµό της οφειλής µε τον πάροχο θα διαγράφονται αµέσως. Οι πάροχοι, ως αποδέκτες, επιτρέπεται να τηρούν τα δεδοµένα για το χρονικό διάστηµα που είναι αναγκαίο για τη σύναψη σύµβασης µε υποψήφιους συνδροµητές (προσυµβατικό στάδιο), το οποίο δεν µπορεί να ξεπερνά τις πέντε (5) ηµέρες.

Πηγή


Μοίρασε την γνώση...

Στο site χρησιμοποιούμε affiliate links, απ’ όπου εμείς παίρνουμε κάποια προμήθεια, ενώ για εσάς δεν σας κοστίζει ΤΙΠΟΤΑ επιπλέον. Αντιθέτως, έτσι μπορούμε να φέρνουμε προϊόντα για παρουσίαση, που μετά τα κερδίζετε εσείς σε διαγωνισμούς που κάνουμε στο site.


Μην ξεχάσετε να γραφτείτε στο newsletter μας!


Εσείς πάντως μην ξεχάσετε να γραφτείτε στις ειδοποιήσεις μας , ώστε να ενημερωθείτε πρώτοι, να κάνετε Like & Share την σελίδα μας στο Facebook  ή να γραφτείτε στο κανάλι μας στο Telegram . Μπορείτε επίσης να γραφτείτε και στο κανάλι του iTechNews.gr στο  Youtube, όπου μπορείτε να βρείτε πάρα πολλές παρουσιάσεις που έχουμε κάνει! Μην ξεχάσετε να δείτε πως θα μπορείτε να βρείτε όλα τα άρθρα μας στις ειδήσεις της Google.


Ενημέρωση για αγορές από Κίνα και χρεώσεις μετά την 01/07/2021!

admitad affiliate banggood aliexprerss
cafago tomtop

Στην περίπτωση που θέλετε ν’ αντιγράψετε ή να χρησιμοποιήσετε μέρος ή ολόκληρο το άρθρο, μπορείτε να το κάνετε εφόσον αναφέρετε σαν πηγή το iTechNews.gr.Διαφήμιση

Written by 

Παρόλο που δεν μεγάλωσα μέσα στην τεχνολογία, είναι το πάθος μου....!

Σχετικά άρθρα

Αφήστε ένα σχόλιο

Βρείτε μας στις ειδήσεις της Google

TikTokTelegram