Το Υπουργείο Παιδείας απαγορεύσει την χρήση των κινητών τηλεφώνων στα σχολεία!

Μοίρασε την γνώση...

Σίγουρα αυτό που θα σας γράψω σε πάρα πολλούς δεν θα σας αρέσει καθόλου, αλλά απ’ ότι μαθαίνουμε το Υπουργείο Παιδείας μόλις προέβη σε γενική απαγόρευση κατοχής και χρήσης κινητού τηλεφώνου εντός του σχολικού χώρου. Απαγορεύεται εφεξής η ανάρτηση φωτογραφιών και βίντεο με μαθητές ακόμα και στα sites των σχολικών μονάδων.

Σε ένα χώρο όπου κάθε είδους απαγόρευση έχει τις περισσότερες φορές διαμετρικά αντίθετο αποτέλεσμα από το επιδιωκόμενο, ο υπουργός Παιδείας Κώστας Γαβρόγλου αποφάσισε, ως άλλος Μακρόν, να απαγορεύσει εξ ολοκλήρου την κατοχή και χρήση κινητών τηλεφώνων -καθώς και οποιασδήποτε άλλης ηλεκτρονικής συσκευής ή παιχνιδιού που διαθέτει σύστημα επεξεργασίας εικόνας και ήχου- από μαθητές εντός του σχολικού χώρου.


Κατά το πρότυπο της αντίστοιχης απαγόρευσης στη Γαλλία, οι μαθητές στα ελληνικά σχολεία δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιούν τα κινητά τηλέφωνα τους όχι μόνο μέσα στην αίθουσα διδασκαλίας, αλλά καθ’ όλη τη διάρκεια της παραμονής τους στο σχολικό περιβάλλον.

Με άλλα λόγια ματαιοπονούν όσοι, όπως ο αντιπρύτανης του Πανεπιστημίου Αθηνών (ΕΚΠΑ) Ναπολέων Μαραβέγιας, «φωνάζουν» αντί των στείρων – ολοκληρωτικών απαγορεύσεων, να ακολουθηθούν νέες προσεγγίσεις με την αξιοποίηση και ένταξη των «έξυπνων» κινητών τηλεφώνων (smartphones) στην εκπαιδευτική διαδικασία!


Πέραν της γενικής απαγόρευσης των κινητών, εφιστάτε επίσης η προσοχή στους εκπαιδευτικούς ότι θα πρέπει να αποφεύγεται η ανάρτηση φωτογραφιών και βίντεο με μαθητές στους δικτυακούς τόπους των σχολικών μονάδων.

Κάμερες ασφαλείας

Στην ετήσια εγκύκλιο που εξέδωσε το υπουργείο Παιδείας, νέο στοιχείο είναι το πλαίσιο για τη λειτουργία καμερών ασφαλείας στα σχολικά κτίρια. Όπως διευκρινίζεται, η χρήση – λειτουργία καμερών ασφαλείας στους σχολικούς χώρους απαγορεύεται κατά τη διάρκεια λειτουργίας τους, αλλά όχι και μετά το πέρας των μαθημάτων (όταν το σχολείο είναι κλειστό). Κατά πληροφορίες η σχετική απόφαση ελήφθη μετά από αίτημα των κατασκευαστών σχολικών κτιρίων για την αποτροπή καταστροφών και λεηλασιών.

Στην πραγματικότητα έχεις δύο επιλογές, όταν προκύπτει ζήτημα με τη σχέση τεχνολογίας και εκπαίδευσης: η πρώτη είναι να την απομακρύνεις τελείως από τα σχολεία, ακολουθώντας τον κλασικό τρόπο προσέγγισης της γνώσης δια της απόρριψης της προτεινόμενης εικόνας. Η άλλη είναι να την εντάξεις πλήρως στην εκπαιδευτική διαδικασία η οποία θα συνδυάσει την κλασική παιδεία με την ψηφιακή ευκολία, έγραφε μόλις πριν από ένα 24ωρο ο Ανδρέας Ζαμπούκας στο Protagon,με αφορμή την πρόταση από τον αντιπρύτανη του ΕΚΠΑ.

Ειδικότερα, η σχετική εγκύκλιος του υπουργείου Παιδείας αναφέρει τα εξής: Για την εύρυθμη λειτουργία των σχολείων σχετικά με τη χρήση κινητών τηλεφώνων και ηλεκτρονικών συσκευών από μαθητές και εκπαιδευτικούς στο χώρο του σχολείου και λαμβάνοντας υπόψη το ΠΔ 28/15 (34Α’) «Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δημόσια έγγραφα και στοιχεία», το ν. 2472/1997 (50Α’) «Περί προστασίας του ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα» καθώς και την με αριθμ. πρωτ. 14/21-04-2016 Πράξη του Δ.Σ του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής, ορίζουμε τα εξής:

  1. Οι μαθητές δεν επιτρέπεται να έχουν στην κατοχή τους κινητά τηλέφωνα εντός του σχολικού χώρου.
  2. Οι μαθητές δεν επιτρέπεται να έχουν στην κατοχή τους εκτός από κινητά τηλέφωνα και οποιαδήποτε άλλη ηλεκτρονική συσκευή ή παιχνίδι που διαθέτει σύστημα επεξεργασίας εικόνας και ήχου εντός του σχολικού χώρου. Ο ανάλογος εξοπλισμός που τους διαθέτει το σχολείο στο οποίο φοιτούν, χρησιμοποιείται κατά τη διάρκεια της διδακτικής πράξης και της εκπαιδευτικής διαδικασίας γενικότερα και μόνο υπό την εποπτεία/επίβλεψη του εκπαιδευτικού.
  3. Οι εκπαιδευτικοί εκτός από τις διαθέσιμες από το σχολείο ηλεκτρονικές συσκευές (H/Y, laptops, tablets, διαδραστικούς πίνακες κτλ), δύνανται να χρησιμοποιήσουν και το δικό τους προσωπικό ηλεκτρονικό εξοπλισμό κατά τη διάρκεια της διδακτικής πράξης και για τις ανάγκες αυτής, αλλά και στο πλαίσιο της εκπαιδευτικής διαδικασίας γενικότερα, τηρώντας τους κανόνες ασφάλειας και τις σχετικές διατάξεις περί προστασίας των προσωπικών δεδομένων των μαθητών και των εκπαιδευτικών (νόμοι 2472/1997 (ΦΕΚ 50/τ.Α’/1997) και 3471/2006 (ΦΕΚ 133/τ. Α’/2006).
  4. Επισημαίνεται ότι θα πρέπει να αποφεύγεται η ανάρτηση φωτογραφιών και βίντεο με μαθητές στους δικτυακούς τόπους των σχολικών μονάδων. Οι φωτογραφίες αποτελούν δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, σύμφωνα με τα οριζόμενα στη διάταξη του άρθρου 2 στοιχ. α’ του ν.2472/1997, στο μέτρο που από αυτές δύνανται να προσδιοριστούν, άμεσα ή έμμεσα, τα υποκείμενα των δεδομένων. Σύμφωνα με το άρθρο 5 του ίδιου νόμου, η επεξεργασία και κατά συνέπεια η ανάρτηση, η αποθήκευση σε ψηφιακά μέσα (πχ αναμνηστικού τύπου φωτογραφίες, βίντεο και δραστηριότητες της σχολικής ζωής) δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα επιτρέπεται μόνον όταν το υποκείμενο των δεδομένων (οι κηδεμόνες των μαθητριών-μαθητών) έχει δώσει τη συγκατάθεσή του. Πρότυπο έντυπο γονικής συναίνεσης όσον αφορά στη γονική συγκατάθεση πριν από την αποθήκευση σε ψηφιακά μέσα και την ανάρτηση, εικόνων και βίντεο με μαθητές στις ιστοσελίδες και ιστολόγια του σχολείου, καθώς και άλλο χρήσιμο υλικό που αφορά στην ασφάλεια των μαθητών στο διαδίκτυο και στην προστασία των προσωπικών δεδομένων των μαθητών μπορείτε να βρείτε στον ενημερωτικό κόμβο του Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου «Ασφάλεια στο Διαδίκτυο»: http://internet-safetv.sch.gr/).
  5. Δεν επιτρέπεται η χρήση – λειτουργία καμερών ασφαλείας στους σχολικούς χώρους κατά τη διάρκεια λειτουργίας του σχολείου, σύμφωνα και με την υπ’ αρ. Γ/ΕΞ/2274/31.3.2011 (ΦΕΚ 548/τ. Β’/7-4-2011) οδηγία της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα και ειδικότερα το άρθρο 18, παρ. 2, που ορίζει επιπλέον ότι οι ώρες λειτουργίας του συστήματος θα πρέπει να αναγράφονται με σαφήνεια σε σχετικές ενημερωτικές πινακίδες έτσι ώστε να γνωρίζουν όλοι οι μαθητές και φορείς της εκπαιδευτικής κοινότητας ότι κατά τη διάρκεια της παρουσίας τους στο σχολείο δεν παρακολουθούνται.

Εσείς πάντως μην ξεχάσετε να γραφτείτε στις ειδοποιήσεις μας , ώστε να ενημερωθείτε πρώτοι ή να κάνετε Like & Share την σελίδα μας στο Facebook. Μπορείτε επίσης να γραφτείτε και στο κανάλι μας στο  Youtube, όπου μπορείτε να βρείτε πάρα πολλές παρουσιάσεις που έχουμε κάνει!

Πηγή


Μοίρασε την γνώση...

Written by 

Ιατρός, Xiaomi fan και πολύ γκατζετάκιας, ψάχνει καθημερινά για νέα στα βάθη της ανατολής και όχι μόνο.

Σχετικά άρθρα

Αφήστε ένα σχόλιο

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com