Πρόστιμο 7,8 εκατομμυρίων ευρώ για πρακτικές geo-blocking!!! Στην Valve και σε πέντε εκδότες βιντεοπαιχνιδιών PC….

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επέβαλε πρόστιμο στη Valve, ιδιοκτήτη της διαδικτυακής πλατφόρμας παιχνιδιών PC «Steam», και στους πέντε εκδότες Bandai Namco, Capcom, Focus Home, Koch Media και ZeniMax 7,8 εκατομμύρια ευρώ για παραβίαση των αντιμονοπωλιακών κανόνων της ΕΕ.

Η Valve και οι εκδότες περιόρισαν τις διασυνοριακές πωλήσεις ορισμένων βιντεοπαιχνιδιών υπολογιστή με βάση τη γεωγραφική θέση των χρηστών εντός του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου («ΕΟΧ»), εισάγοντας τις λεγόμενες πρακτικές «αποκλεισμού γεωγραφικού αποκλεισμού». Τα πρόστιμα για τους εκδότες, συνολικού ύψους άνω των 6 εκατομμυρίων ευρώ, μειώθηκαν λόγω της συνεργασίας των εταιρειών με την Επιτροπή. Η Valve επέλεξε να μην συνεργαστεί με την Επιτροπή και της επιβλήθηκε πρόστιμο άνω των 1,6 εκατομμυρίων ευρώ.

Η εκτελεστική αντιπρόεδρος Margrethe Vestager, υπεύθυνη για την πολιτική ανταγωνισμού, δήλωσε: «Πάνω από το 50% όλων των Ευρωπαίων παίζουν βιντεοπαιχνίδια. Η βιομηχανία βιντεοπαιχνιδιών στην Ευρώπη ευδοκιμεί και τώρα αξίζει πάνω από 17 δισεκατομμύρια ευρώ. Οι σημερινές κυρώσεις κατά των πρακτικών «γεω-αποκλεισμού» της Valve και πέντε εκδοτών βιντεοπαιχνιδιών για υπολογιστές χρησιμεύουν ως υπενθύμιση ότι σύμφωνα με τη νομοθεσία περί ανταγωνισμού της ΕΕ, απαγορεύεται στις εταιρείες να περιορίζουν συμβατικά τις διασυνοριακές πωλήσεις. Τέτοιες πρακτικές στερούν από τους ευρωπαίους καταναλωτές τα οφέλη της ψηφιακής ενιαίας αγοράς της ΕΕ και την ευκαιρία να κάνουν αγορές για την πιο κατάλληλη προσφορά στην ΕΕ ».

Το Steam είναι μια από τις μεγαλύτερες διαδικτυακές πλατφόρμες παιχνιδιών βίντεο PC στον κόσμο που προσφέρει περισσότερα από 35.000 παιχνίδια παγκοσμίως. Επιτρέπει στους χρήστες, κατά τον έλεγχο ταυτότητας, να κάνουν απευθείας λήψη ή ροή βιντεοπαιχνιδιών PC. Επιτρέπει επίσης σε χρήστες που αγοράζουν βιντεοπαιχνίδια υπολογιστή εκτός του Steam, όπως σε καταστήματα από τούβλα (π.χ. σε DVD) ή ψηφιακά μέσω λήψεων από ιστότοπους τρίτων, να ενεργοποιούν και να παίζουν βιντεοπαιχνίδια στο Steam.

Η Valve παρέχει στους εκδότες βιντεοπαιχνιδιών τα τεχνικά μέσα για να ενεργοποιήσουν και να παίξουν παιχνίδια στο Steam, συμπεριλαμβανομένων εκείνων των παιχνιδιών που αγοράστηκαν εκτός του Steam, μέσω των λεγόμενων «πλήκτρων ενεργοποίησης Steam». Οι εκδότες περιλαμβάνουν αυτά τα κλειδιά στα βιντεοπαιχνίδια του υπολογιστή τους για έλεγχο ταυτότητας / ενεργοποίηση χρήστη. Στη συνέχεια, τα βιντεοπαιχνίδια PC πωλούνται από τρίτους διανομείς σε ολόκληρο τον ΕΟΧ. Η Valve προσφέρει επίσης στους εκδότες μια λειτουργία ελέγχου περιοχής, η οποία επιτρέπει τη θέσπιση γεωγραφικών περιορισμών κατά την ενεργοποίηση. Ο συνδυασμός των πλήκτρων ενεργοποίησης Steam με τη λειτουργία ελέγχου περιοχής επιτρέπει το «γεω-αποκλεισμό» των βιντεοπαιχνιδιών PC με βάση τη γεωγραφική θέση του χρήστη.

Οι εκδότες βιντεοπαιχνιδιών παραχώρησαν στη Valve μια μη αποκλειστική άδεια εκμετάλλευσης συγκεκριμένων βιντεοπαιχνιδιών PC σε παγκόσμια βάση, συμπεριλαμβανομένου του συνόλου του ΕΟΧ. Με τη σειρά τους, οι εκδότες έλαβαν από τη Valve άδεια για τη χρήση κλειδιών ενεργοποίησης Steam για τη διανομή αυτών των βιντεοπαιχνιδιών υπολογιστή εκτός του Steam. Οι εκδότες ζήτησαν από τη Valve να δημιουργήσει γεωγραφικούς περιορισμούς και να παρέχει γεω-αποκλεισμένα κλειδιά ενεργοποίησης Steam. Οι εκδότες παρείχαν αυτά τα κλειδιά στους διανομείς τους για πώληση και διανομή των βιντεοπαιχνιδιών PC στα ενδιαφερόμενα κράτη μέλη. Ως αποτέλεσμα, οι χρήστες που βρίσκονται εκτός ενός καθορισμένου κράτους μέλους εμποδίστηκαν να ενεργοποιήσουν ένα δεδομένο βιντεοπαιχνίδι υπολογιστή με πλήκτρα ενεργοποίησης Steam.

Η Επιτροπή διαπίστωσε ότι, συμφωνώντας διμερώς να αποκλείσει γεωγραφικά ορισμένα συγκεκριμένα βιντεοπαιχνίδια από υπολογιστή εκτός συγκεκριμένης επικράτειας, η Valve και κάθε εκδότη χωρίστηκε στην αγορά του ΕΟΧ κατά παράβαση των αντιμονοπωλιακών κανόνων της ΕΕ. Συγκεκριμένα, οι σημερινές αποφάσεις καταλήγουν στο συμπέρασμα ότι η Valve και οι εκδότες ασχολούνται με τις ακόλουθες πρακτικές γεω-αποκλεισμού:

  • Διμερείς συμφωνίες ή / και εναρμονισμένες πρακτικές μεταξύ της Valve και του καθένα από τους πέντε εκδότες βιντεοπαιχνιδιών PC που εφαρμόστηκαν μέσω γεω-αποκλεισμένων κλειδιών ενεργοποίησης Steam που εμπόδισαν την ενεργοποίηση ορισμένων από αυτά τα βιντεοπαιχνίδια PC αυτών των εκδοτών εκτός Τσεχίας, Πολωνίας, Ουγγαρίας, Ρουμανίας, Σλοβακία, Εσθονία, Λετονία και Λιθουανία, ως απάντηση σε ανεπιθύμητα αιτήματα καταναλωτών (οι λεγόμενες «παθητικές πωλήσεις»). Αυτά διήρκεσαν μεταξύ ενός και πέντε ετών και εφαρμόστηκαν, ανάλογα με τις περιπτώσεις, μεταξύ Σεπτεμβρίου 2010 και Οκτωβρίου 2015.
  • Οι πρακτικές γεωγραφικού αποκλεισμού με τη μορφή συμφωνιών αδειοδότησης και διανομής συνάφθηκαν διμερώς μεταξύ τεσσάρων από τους πέντε εκδότες βιντεοπαιχνιδιών PC (π.χ. Bandai, Focus Home, Koch Media και ZeniMax) και ορισμένων από τους αντίστοιχους διανομείς βιντεοπαιχνιδιών PC τους στον ΕΟΧ (άλλοι παρά τη βαλβίδα), που περιέχει ρήτρες που περιόριζαν τις διασυνοριακές (παθητικές) πωλήσεις των επηρεαζόμενων βιντεοπαιχνιδιών PC εντός του ΕΟΧ, συμπεριλαμβανομένων των προαναφερθεισών χωρών της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης. Αυτά διήρκεσαν γενικά περισσότερο, δηλαδή μεταξύ τριών και 11 ετών και εφαρμόστηκαν, ανάλογα με κάθε διμερή σχέση, μεταξύ Μαρτίου 2007 και Νοεμβρίου 2018.

Οι πρακτικές γεωγραφικού αποκλεισμού αφορούσαν περίπου 100 ηλεκτρονικά βιντεοπαιχνίδια διαφορετικών ειδών, όπως αθλήματα, παιχνίδια προσομοίωσης και δράσης. Αποτρέπουν τους καταναλωτές να ενεργοποιούν και να παίζουν βιντεοπαιχνίδια PC που πωλούνται από τους διανομείς των εκδοτών είτε σε φυσικά μέσα, όπως DVD, είτε μέσω λήψεων. Επομένως, αυτές οι επιχειρηματικές πρακτικές αρνήθηκαν στους ευρωπαίους καταναλωτές τα οφέλη της ψηφιακής ενιαίας αγοράς της ΕΕ για να κάνουν αγορές μεταξύ των κρατών μελών για να βρουν την πιο κατάλληλη προσφορά.

Η Επιτροπή κατέληξε στο συμπέρασμα ότι οι παράνομες πρακτικές της Valve και των πέντε εκδοτών χώρισαν την αγορά του ΕΟΧ κατά παράβαση των αντιμονοπωλιακών κανόνων της ΕΕ.

Πρόστιμα

Τα πρόστιμα καθορίστηκαν βάσει των κατευθυντήριων γραμμών της Επιτροπής για τα πρόστιμα του 2006 (βλ. Δελτίο τύπου και MEMO)

Οι πέντε εκδότες συνεργάστηκαν με την Επιτροπή παρέχοντας αποδεικτικά στοιχεία προστιθέμενης αξίας στην έρευνα και αναγνωρίζοντας ρητά τα γεγονότα και τις παραβιάσεις των αντιμονοπωλιακών κανόνων της ΕΕ.

Ως εκ τούτου, η Επιτροπή χορήγησε μειώσεις στα πρόστιμα ανάλογα με την έκταση αυτής της συνεργασίας που κυμαίνεται από 10% (για Bandai, Focus Home, Koch Media και ZeniMax) και 15% (για την Capcom).

Η ανάλυση των προστίμων που επιβλήθηκαν στους εκδότες έχει ως εξής:

Videogame publisher Reduction for cooperation Fine (€)
Bandai Namco 10 % 340 000 EUR
Capcom 15 % 396 000 EUR
Focus Home 10 % 2 888 000 EUR
Koch Media 10 % 977 000 EUR
ZeniMax 10 % 1 664 000 EUR

Η Valve επέλεξε να μην συνεργαστεί με την Επιτροπή. Ως εκ τούτου, η Επιτροπή εξέδωσε απόφαση απαγόρευσης κατά της Valve σύμφωνα με τη συνήθη αντιμονοπωλιακή διαδικασία και επέβαλε στη Valve συνολικό πρόστιμο 1 624 000 ευρώ.

Εσείς πάντως μην ξεχάσετε να γραφτείτε στις ειδοποιήσεις μας , ώστε να ενημερωθείτε πρώτοι, να κάνετε Like & Share την σελίδα μας στο Facebook  ή να γραφτείτε στο κανάλι μας στο Telegram . Μπορείτε επίσης να γραφτείτε και στο κανάλι του iTechNews.gr στο  Youtube, όπου μπορείτε να βρείτε πάρα πολλές παρουσιάσεις που έχουμε κάνει! Μην ξεχνάτε να προτιμάτε το iTechNews.gr για τις αγορές σας από τα διάφορα κινεζομάγαζα, βοηθάει όλους, και εσάς, καθότι ότι παίρνω γίνονται συνήθως δώρα σε διαγωνισμούς. Πατήστε στα παρακάτω links ακριβώς πριν κάνετε την αγορά, χωρίς να χρεώνεστε κάτι γι' αυτό και τίποτα άλλο μέχρι να την ολοκληρώσετε.

admitad affiliate banggood geekbuying aliexprerss
ebay cafago tomtop

Στην περίπτωση που θέλετε ν' αντιγράψετε ή να χρησιμοποιήσετε μέρος ή ολόκληρο το άρθρο, μπορείτε να το κάνετε εφόσον αναφέρετε σαν πηγή το iTechNews.gr.


Αν βλέπετε διαφημίσεις που δεν θα έπρεπε, διαβάστε εδώ.

 

Πηγή: https://www.adslgr.com/

Εσείς πάντως μην ξεχάσετε να γραφτείτε στις ειδοποιήσεις μας , ώστε να ενημερωθείτε πρώτοι για τις πιο HOT προσφορές της ημέρας  και ακόμη περισσότερες  στο κανάλι μου στο Telegram και κάντε Like & Share την σελίδα μας στο Facebook.

Θα χαρώ να βοηθήσω και να απαντήσω απορίες σας. Θα με βρείτε στο Messenger ως Unpackman Review. Αφήστε μου ένα σχόλιο στο βίντεο ή στείλετε μου ένα email στο [email protected]. Κάντε SUBSCRIBE και πατήστε την ειδοποίηση () στο κανάλι μου.

Unpackman

Μοίρασε την γνώση...

Written by 

Όταν το unpacking γίνεται τρόπος ζωής και η τεχνολογία μεράκι τότε.......... ένας Unpackman γεννιέται!!!

Σχετικά άρθρα