“SOS”… Έχεις ηλεκτρικό ποδήλατο;; Αν δεν έχεις αυτά… κινδυνεύεις με Πρόστιμο από 5000 έως 10000€!!!

Μοίρασε την γνώση...

Το υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών για πρώτη φορά θεσπίζει τους όρους και τους κανόνες που θα εφαρμόζονται στα ηλεκτρικά ποδήλατα τόσο για τους εισαγωγείς όσο και για τους ιδιοκτήτες. Μάλιστα στο άρθρο 29 του νομοσχεδίου για την Μικροκινητικότητα ξεκαθαρίζεται ποια είναι τα ηλεκτρικά ποδήλατα με υποβοηθούμενη ποδηλάτηση επισημαίνοντας επίσης ότι τα πρόστιμα θα είναι πολύ υψηλά για τους παραβάτες!

banner

Μάλιστα δίνει περιθώριο 3 μηνών στους ιδιοκτήτες ηλεκτρικών ποδήλατων να προμηθευτούν από τους εισαγωγείς τους τα απαραίτητα έγγραφα και βεβαιώσεις τα οποία αν είναι ψευδή επιβάλλονται πρόστιμα από 5.000 έως και 10.000 ευρώ!

Διαφήμιση

Ειδικότερα στο άρθρο 29 του νομοσχεδίου επισημαίνει ότι: «Κυκλοφορία ποδηλάτων με υποβοηθούμενη ποδηλάτηση

Google news

1.Τα ποδήλατα τα οποία μπορούν να υποβοηθούνται με ηλεκτροκινητήρα σύμφωνα με το άρθρο 2 του ν. 2696/1999 (Α΄57):

Tomtop WW banner

α) Δεν επιτρέπεται να διαθέτουν εγκατεστημένο μηχανισμό ή εγκατάσταση μηχανισμού που να τα θέτει σε καθεστώς αυτόνομης κίνησης, δηλαδή χωρίς τη χρήση ποδωστήριων – πεντάλ, μέσω του ηλεκτροκινητήρα, εκτός της περίπτωσης που ο μηχανισμός απενεργοποιείται όταν η ταχύτητα του οχήματος υπερβεί τα 6 χλμ/ώρα,

β) εμπίπτουν στις εξαιρέσεις του πεδίου εφαρμογής του Κανονισμού (Ε.Ε.) 168/2013, σύμφωνα με το πέμπτο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 2 αυτού,


γ) πρέπει να συμμορφώνονται με τις διατάξεις του ισχύοντα Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας (Κ.Ο.Κ.) που ισχύουν για τα ποδήλατα,

δ) πρέπει να πληρούν τις τεχνικές απαιτήσεις και προδιαγραφές του ευρωπαϊκού προτύπου ασφαλείας προϊόντος ΕΛΟΤ EN 15194 ή τυχόν αντικατάστασής του και,

ε) πρέπει να διαθέτουν δήλωση συμμόρφωσης (Declaration of Conformity) CE και τοποθετημένο σε εμφανή θέση, από τον κατασκευαστή τους ή τον εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο αυτού, αντίστοιχο σήμα CE σύμφωνα με τον Κανονισμό (Ε.Ε.) 765/2008, το οποίο είναι ευδιάκριτο, ευανάγνωστο και ανεξίτηλο, που δηλώνει ότι το όχημα πληροί όλες τις εφαρμοστέες ενωσιακές απαιτήσεις και τεχνικές προδιαγραφές ως προς την ασφάλεια και την προστασία της δημόσιας υγείας και του περιβάλλοντος.

Εναλλακτικά, αντί των αναφερομένων παραπάνω, κάθε ποδήλατο με υποβοηθούμενη ποδηλάτηση πρέπει να διαθέτει πιστοποιητικό συμμόρφωσης (Certification of Conformity) ως προς το πρότυπο ασφαλείας ΕΛΟΤ EN 15194, ή τυχόν αντικατάστασή του, τοποθετημένο σε εμφανή θέση, από τον κατασκευαστή του ή τον εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο αυτού και αντίστοιχο σήμα, το οποίο είναι ευδιάκριτο, ευανάγνωστο και ανεξίτηλο, που δηλώνει ότι το εν λόγω ποδήλατο με υποβοηθούμενη ποδηλάτηση πληροί όλες τις απαιτήσεις και τεχνικές προδιαγραφές του ανωτέρω προτύπου.

στ) Στο Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων δημιουργείται και τηρείται βάση δεδομένων ποδηλάτων με υποβοηθούμενη ποδηλάτηση των ανωτέρω προδιαγραφών και τεχνικών απαιτήσεων, στην οποία διαθέτει πρόσβαση χρήστη η Διεύθυνση Τροχαίας Αστυνόμευσης του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη. Στη βάση δεδομένων υποχρεούνται να δηλώνουν όλοι οι εισαγωγείς των εν λόγω οχημάτων στην εγχώρια αγορά εντός είκοσι (20) ημερών από τον εκτελωνισμό τους, τους μοναδικούς αριθμούς πλαισίου τους και τα συνοδευτικά αυτών πιστοποιητικά συμμόρφωσης προς όλες τις εφαρμοστέες ενωσιακές απαιτήσεις και τεχνικές προδιαγραφές ασφάλειας και προστασίας της δημόσιας υγείας και του περιβάλλοντος, του Κανονισμού (Ε.Ε.) 765/2008 και του Προτύπου ασφαλείας προϊόντος ΕΛΟΤ EN 15194, ή τυχόν αντικατάσταση αυτού. Τα κατά τόπους όργανα της Τροχαίας κατά τη διάρκεια τροχονομικών ελέγχων δύνανται, κατόπιν επικοινωνίας με την Διεύθυνση Τροχαίας Αστυνόμευσης του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη να επιβεβαιώσουν τυχόν παραποίηση του πιστοποιητικού συμμόρφωσης του ελεγχόμενου οχήματος, ή/και τυχόν επίδειξη πιστοποιητικού που δεν αντιστοιχεί σε αυτό και στην περίπτωση αυτή να επιβάλλουν τις κατά περίπτωση προβλεπόμενες κυρώσεις και διοικητικά πρόστιμα.

Η ανωτέρω υποχρέωση βαρύνει και όλους τους διανομείς στην εγχώρια αγορά ποδηλάτων με υποβοηθούμενη ποδηλάτηση, των ανωτέρω προδιαγραφών και τεχνικών απαιτήσεων, οι οποίοι υποχρεούνται να δηλώσουν εντός τριών (3) μηνών από την έναρξη λειτουργίας της ανωτέρω βάσης δεδομένων, όλα τα προς διάθεση ποδήλατα με υποβοηθούμενη ποδηλάτηση.

2.Μέχρι τη λειτουργία της βάσης δεδομένων, ο κάτοχος – χρήστης ενός εκ κατασκευής ποδήλατου με υποβοηθούμενη ποδηλάτηση, ή ενός συμβατικού ποδήλατου το οποίο έχει μετατραπεί σε ποδήλατο με υποβοηθούμενη ποδηλάτηση, με την εγκατάσταση ειδικού για τον σκοπό αυτό ηλεκτροκινητήρα και λοιπού συνοδευτικού εξοπλισμού, προκειμένου να αποδείξει ότι το υπόψη όχημα πληροί τις ανωτέρω αναφερόμενες υποχρεώσεις και τεχνικές προδιαγραφές, πρέπει να φέρει υποχρεωτικά μαζί του προκειμένου να την επιδεικνύει στα όργανα της Τροχαίας κατά τη διάρκεια τροχονομικού ελέγχου, μία (1) εκ των κάτωθι αναφερομένων δήλωσης συμμόρφωσης ή βεβαίωσης, των περ. α’ και β’, αντιστοίχως, του παρόντος, ή του πιστοποιητικού της περ. γ΄ αυτού:

α) Δήλωση συμμόρφωσης (Declaration of Conformity) ως προς το πρότυπο ασφαλείας ΕΛΟΤ EN 15194 του κατασκευαστή του οχήματος (ή του ηλεκτροκινητήρα και του λοιπού συνοδευτικού εξοπλισμού, στην περίπτωση μετατροπής συμβατικού ποδηλάτου σε ποδήλατο με υποβοηθούμενη ποδηλάτηση), επισήμως μεταφρασμένη στην ελληνική, σύμφωνα με το Παράρτημα ΙΙ.

β) Βεβαίωση του διανομέα του οχήματος (ή του ηλεκτροκινητήρα και του λοιπού συνοδευτικού εξοπλισμού, στην περίπτωση μετατροπής συμβατικού ποδηλάτου σε ποδήλατο με υποβοηθούμενη ποδηλάτηση), σύμφωνα με το Παράρτημα ΙΙ.

γ) Σε τυχόν περίπτωση αποδεδειγμένης αδυναμίας του διανομέα του οχήματος (ή του ηλεκτροκινητήρα και του λοιπού συνοδευτικού εξοπλισμού, στην περίπτωση μετατροπής συμβατικού ποδηλάτου σε ποδήλατο με υποβοηθούμενη ποδηλάτηση), για την προσκόμιση της βεβαίωσης της περ. β΄ της παρ. 2, είτε λόγω συνταξιοδότησής του, είτε λόγω οριστικής ανάκλησης της άδειας λειτουργίας της επιχείρησής του, είτε λόγω αλλαγής του Καταστατικού σύστασης αυτής στην περίπτωση νομικού προσώπου, προσκομίζεται εναλλακτικά πιστοποιητικό από διαπιστευμένο, από το ΕΣΥΔ, φορέα, ως προς το πρότυπο ασφαλείας ΕΛΟΤ EN 15194, σύμφωνα με το Παράρτημα ΙΙ.

3.Εφόσον ο χρήστης ποδήλατου με υποβοηθούμενη ποδηλάτηση, δεν διαθέτει τη δήλωση συμμόρφωσης της περ. α΄ της παρ. 2, ή τη βεβαίωση της περ. β΄ της παρ. 2, ή το πιστοποιητικό της περ. γ΄ της παρ. 2, το όχημα λογίζεται ως μοτοποδήλατο και επιβάλλονται οι προβλεπόμενες από τον ν. 2696/1999 κυρώσεις για την κυκλοφορία του μοτοποδηλάτου και τον εξοπλισμό του αναβάτη.

4.O πωλητής ή ο διανομέας ποδηλάτου με υποβοηθούμενη ποδηλάτηση (ή του ηλεκτροκινητήρα και του λοιπού συνοδευτικού εξοπλισμού, στην περίπτωση μετατροπής συμβατικού ποδηλάτου σε ποδήλατο με υποβοηθούμενη ποδηλάτηση), που διαθέτει τα τεχνικά χαρακτηριστικά και τις προδιαγραφές της περ. α’, υποχρεούται να:

α) Παρέχει στον αγοραστή αυτού είτε τη δήλωση συμμόρφωσης (Declaration of Conformity) ως προς το πρότυπο ασφαλείας ΕΛΟΤ EN 15194 του κατασκευαστή του οχήματος (ή του ηλεκτροκινητήρα και του λοιπού συνοδευτικού εξοπλισμού, στην περίπτωση μετατροπής συμβατικού ποδηλάτου σε ποδήλατο με υποβοηθούμενη ποδηλάτηση), της περ. α΄ της παρ. 2, είτε τη βεβαίωση της περ. β΄ της παρ. 2.

β) Διατηρεί στο φυσικό αρχείο της έδρας της επιχείρησής του αντίγραφο της ανωτέρω δήλωσης συμμόρφωσης, ή βεβαίωσης, η οποία πρέπει να είναι υπογεγραμμένη από τον κάτοχο – αγοραστή του οχήματος (ή του ηλεκτροκινητήρα και του λοιπού συνοδευτικού εξοπλισμού, στην περίπτωση μετατροπής συμβατικού ποδηλάτου σε ποδήλατο με υποβοηθούμενη ποδηλάτηση), ότι έχει ενημερωθεί και την έχει λάβει.

5.Σε περίπτωση άρνησης του πωλητή ή διανομέα του ανωτέρω ποδηλάτου με υποβοηθούμενη ποδηλάτηση (ή του ηλεκτροκινητήρα και του λοιπού συνοδευτικού εξοπλισμού, στην περίπτωση μετατροπής συμβατικού ποδηλάτου σε ποδήλατο με υποβοηθούμενη ποδηλάτηση), να χορηγήσει στον αγοραστή αυτού είτε τη δήλωση συμμόρφωσης της περ. α’ της παρ. 2, είτε τη βεβαίωση της περ. β΄ της παρ. 2, εφαρμόζονται συμπληρωματικά με τις κυρώσεις του άρθρου 13α του ν. 2251/1994 (Α΄ 191), και οι παρ. 2, 3, 4, 5 και 6 του άρθρου 9θ αυτού.

6.Στην περίπτωση που ο πωλητής ή διανομέας ποδηλάτου με υποβοηθούμενη ποδηλάτηση (ή του ηλεκτροκινητήρα και του λοιπού συνοδευτικού εξοπλισμού, στην περίπτωση μετατροπής συμβατικού ποδηλάτου σε ποδήλατο με υποβοηθούμενη ποδηλάτηση), χορηγήσει στον αγοραστή αυτού, είτε ψευδή δήλωση συμμόρφωσης της περ. α΄ της παρ. 2 του παρόντος, είτε ψευδή βεβαίωση της περ. β΄ της παρ. 2 αυτού, πλέον των προβλεπόμενων κυρώσεων του ν. 4619/2019 (Α΄ 95), επιβάλλεται σε αυτόν, από την αρμόδια Υπηρεσία του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, πρόστιμο ίσο ποσού πέντε χιλιάδων (5.000,00) ευρώ και προσωρινή ανάκληση λειτουργίας της επιχείρησής του για χρονικό διάστημα ενός (1) μήνα. Για τα πρόστιμα που επιβάλλονται σύμφωνα με την παρούσα παράγραφο, η αρμόδια Υπηρεσία του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων αποστέλλει στην οικεία Δ.Ο.Υ. όλα τα απαραίτητα στοιχεία προκειμένου η τελευταία να εκδώσει σχετική πράξη βεβαίωσης και να εισπράξει το οφειλόμενο ποσό σύμφωνα με τις διατάξεις του Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων (Κ.Ε.Δ.Ε.). , κατόπιν της αποστολής στη Δ.Ο.Υ. του παραβάτη από την Υπηρεσία σχετικής έκθεσης διαπίστωσης παράβασης, στην οποία επισυνάπτεται αντίγραφο της βεβαίωσης. Το πρόστιμο βεβαιώνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του ΚΕΔΕ και εισπράττεται από την οικεία ΔΟΥ. Σε περίπτωση υποτροπής με την τέλεση της ίδιας παράβασης εντός τριών (3) ετών από την έκδοση της απόφασης επιβολής του προστίμου, το ποσό του επιβαλλόμενου προστίμου διπλασιάζεται και επιβάλλεται επίσης και οριστική ανάκληση της λειτουργίας της επιχείρησης του διανομέα ή πωλητή.

7.Αν υποβληθεί κατά τη διάρκεια τροχονομικού ελέγχου από τον κάτοχο του οχήματος της περ. α’, ψευδές πιστοποιητικό της περ. γ΄ της παρ. 2, πλέον των προβλεπόμενων κυρώσεων του ν. 4619/2019, επιβάλλεται στον φορέα της περ. γ’, από την αρμόδια Υπηρεσία του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, πρόστιμο ίσο ποσού πέντε χιλιάδων (5.000,00) ευρώ. Για τα πρόστιμα που επιβάλλονται σύμφωνα με την παρούσα παράγραφο, η αρμόδια Υπηρεσία του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων αποστέλλει στην οικεία Δ.Ο.Υ. όλα τα απαραίτητα στοιχεία προκειμένου η τελευταία να εκδώσει σχετική πράξη βεβαίωσης και να εισπράξει το οφειλόμενο ποσό σύμφωνα με τις διατάξεις του Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων (Κ.Ε.Δ.Ε.). Το πρόστιμο βεβαιώνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του ΚΕΔΕ και εισπράττεται από την οικεία ΔΟΥ. Σε περίπτωση υποτροπής με την τέλεση της ίδιας παράβασης εντός τριών (3) ετών από την έκδοση της απόφασης επιβολής του προστίμου, το ποσό του επιβαλλόμενου προστίμου διπλασιάζεται και σε κάθε επόμενη υποτροπή εντός τριών (3) ετών από την έκδοση κάθε προηγούμενης απόφασης επιβολής προστίμου, το ποσό τριπλασιάζεται.

8.Στην περίπτωση που ο κάτοχος ποδηλάτου με υποβοηθούμενη ποδηλάτηση επιδείξει κατά τη διάρκεια τροχονομικού ελέγχου, πλαστή δήλωση συμμόρφωσης, ή βεβαίωση, ή πιστοποιητικό, των περ. α΄ έως γ΄ της παρ. 2, αντιστοίχως, πλέον των προβλεπόμενων κυρώσεων του ν. 4619/2019, επιβάλλεται από το αρμόδιο όργανο της Τροχαίας σε αυτόν πρόστιμο ποσού πέντε χιλιάδων (5.000,00) ευρώ. Το υπόψη πρόστιμο βεβαιώνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του ΚΕΔΕ και εισπράττεται από την οικεία ΔΟΥ. Σε περίπτωση υποτροπής με την τέλεση της ίδιας παράβασης εντός ενός (1) έτους από την έκδοση της απόφασης επιβολής του ανωτέρω προστίμου, το ποσό του επιβαλλόμενου προστίμου διπλασιάζεται και σε κάθε επόμενη υποτροπή εντός ενός (1) έτους από την έκδοση κάθε προηγούμενης απόφασης επιβολής προστίμου, το ποσό τριπλασιάζεται.

9.Στην περίπτωση που διαπιστωθεί ποδήλατο με υποβοηθούμενη ποδηλάτηση με Πιστοποιητικό Συμμόρφωσης που δηλώνει ότι το όχημα πληροί και συμμορφώνεται με όλες τις εφαρμοστέες ενωσιακές απαιτήσεις και τεχνικές προδιαγραφές ως προς την ασφάλεια και την προστασία της δημόσιας υγείας και του περιβάλλοντος, του Κανονισμού (Ε.Ε.) 765/2008 και του προτύπου ασφαλείας προϊόντος ΕΛΟΤ EN 15194, ή τυχόν αντικατάσταση αυτού, να έχει υποστεί μετατροπή με κινητήρα που δεν πληροί τις τεχνικές προδιαγραφές και απαιτήσεις της παρ. 1δ, ή να έχει εγκατασταθεί σε αυτό μηχανισμός απελευθέρωσης της τελικής του ταχύτητάς (ebikedongles) έως και 50 χλμ/ώρα, επιβάλλεται στον υπαίτιο αυτού πρόστιμο δέκα χιλιάδων (10.000,00€) ευρώ και ένα (1) έτος φυλάκισης.

10.Στην περίπτωση που διαπιστωθεί η εγκατάσταση σε συμβατικό ποδήλατο του άρθρου 1 του ν. 2696/1999 «Κύρωση του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας» (Α΄ 57), όπως ισχύει, ηλεκτροκινητήρας που δεν πληροί τις τεχνικές προδιαγραφές και απαιτήσεις της παραγράφου 1δ, επιβάλλεται στον υπαίτιο αυτού πρόστιμο 10.000€ και ένα (1) έτος φυλάκισης.

11.Η ισχύς του παρόντος αρχίζει τρεις (3) μήνες από τη δημοσίευση του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.»


Στο site χρησιμοποιούμε affiliate links, απ' όπου εμείς παίρνουμε κάποια προμήθεια, ενώ για εσάς δεν σας κοστίζει ΤΙΠΟΤΑ επιπλέον. Αντιθέτως, έτσι μπορούμε να φέρνουμε προϊόντα για παρουσίαση, που μετά τα κερδίζετε εσείς σε διαγωνισμούς που κάνουμε στο site.


Μην ξεχάσετε να γραφτείτε στο newsletter μας!


Εσείς πάντως μην ξεχάσετε να κάνετε Like & Share την σελίδα μας στο Facebook  ή να γραφτείτε στο κανάλι μας στο Telegram . Μπορείτε επίσης να γραφτείτε και στο κανάλι του iTechNews.gr στο  Youtube, όπου μπορείτε να βρείτε πάρα πολλές παρουσιάσεις που έχουμε κάνει! Μην ξεχάσετε να δείτε πως θα μπορείτε να βρείτε όλα τα άρθρα μας στις ειδήσεις της Google.

Ενημέρωση για αγορές από Κίνα και χρεώσεις μετά την 01/07/2021!

admitad affiliate banggood aliexprerss
cafago tomtop

Στην περίπτωση που θέλετε ν' αντιγράψετε ή να χρησιμοποιήσετε μέρος ή ολόκληρο το άρθρο, μπορείτε να το κάνετε εφόσον αναφέρετε σαν πηγή το iTechNews.gr.


 

Πηγή

Εσείς πάντως μην ξεχάσετε να γραφτείτε στις ειδοποιήσεις μας , ώστε να ενημερωθείτε πρώτοι για τις πιο HOT προσφορές της ημέρας  και ακόμη περισσότερες  στο κανάλι μου στο Telegram και κάντε Like & Share την σελίδα μας στο Facebook.

Θα χαρώ να βοηθήσω και να απαντήσω απορίες σας. Θα με βρείτε στο Messenger ως Unpackman Review. Αφήστε μου ένα σχόλιο στο βίντεο ή στείλετε μου ένα email στο [email protected]. Κάντε SUBSCRIBE και πατήστε την ειδοποίηση () στο κανάλι μου.

Unpackman


Μοίρασε την γνώση...

Στο site χρησιμοποιούμε affiliate links, απ’ όπου εμείς παίρνουμε κάποια προμήθεια, ενώ για εσάς δεν σας κοστίζει ΤΙΠΟΤΑ επιπλέον. Αντιθέτως, έτσι μπορούμε να φέρνουμε προϊόντα για παρουσίαση, που μετά τα κερδίζετε εσείς σε διαγωνισμούς που κάνουμε στο site.


Μην ξεχάσετε να γραφτείτε στο newsletter μας!


Εσείς πάντως μην ξεχάσετε να γραφτείτε στις ειδοποιήσεις μας , ώστε να ενημερωθείτε πρώτοι, να κάνετε Like & Share την σελίδα μας στο Facebook  ή να γραφτείτε στο κανάλι μας στο Telegram . Μπορείτε επίσης να γραφτείτε και στο κανάλι του iTechNews.gr στο  Youtube, όπου μπορείτε να βρείτε πάρα πολλές παρουσιάσεις που έχουμε κάνει! Μην ξεχάσετε να δείτε πως θα μπορείτε να βρείτε όλα τα άρθρα μας στις ειδήσεις της Google.


Ενημέρωση για αγορές από Κίνα και χρεώσεις μετά την 01/07/2021!

admitad affiliate banggood aliexprerss
cafago tomtop

Στην περίπτωση που θέλετε ν’ αντιγράψετε ή να χρησιμοποιήσετε μέρος ή ολόκληρο το άρθρο, μπορείτε να το κάνετε εφόσον αναφέρετε σαν πηγή το iTechNews.gr.Διαφήμιση

Written by 

Όταν το unpacking γίνεται τρόπος ζωής και η τεχνολογία μεράκι τότε.......... ένας Unpackman γεννιέται!!!

Σχετικά άρθρα

Μία άποψη για το ““SOS”… Έχεις ηλεκτρικό ποδήλατο;; Αν δεν έχεις αυτά… κινδυνεύεις με Πρόστιμο από 5000 έως 10000€!!!”

  1. Kamui

    Καλύτερα δλδ να περάσεις με κόκκινο παρά να μην κουβαλάς μαζί σου το Declaration of Conformity του ηλεκτρικού ποδηλάτου σου. Γελάν και τα σκυλιά. Καλά κάνουν και “οριοθετούν” αλλά και ο παραλογισμός έχει τα όρια του ειδικά όταν επιβάλεται στον τελικό καταναλωτή που πολλές φορές δεν έχει ιδέα και απλά ψωνίζει.

    Δουλειά τους είναι να τσεκάρουν τις εισαγωγές και τους εισαγωγείς και όχι ο κάθε πολίτης να αποδεικνύει αν ο γαίδαρος πετάει ή όχι.

Αφήστε ένα σχόλιο