Αλλαγές στα δημόσια ΚΤΕΟ. Τι να περιμένουμε

Μοίρασε την γνώση...

Πρωτοβουλία–παρέμβαση του υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών θα ενισχύσει την λειτουργία τους.

Ένα μεγάλο πρόβλημα αναμένεται σύντομα να λυθεί μετά από παρέμβαση του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών με την συνδρομή του Υπουργείου Οικονομικών, το οποίο αφορά στην έλλειψη των μηχανημάτων POS από τα Δημόσια ΚΤΕΟ! Ναι, σωστά διαβάσατε μέχρι σήμερα τα δημόσια ΚΤΕΟ δεν διαθέτουν μηχανήματα POS και οι υπηρεσίες τους εξοφλούνται από τους ιδιοκτήτες οχημάτων που τα επισκέπτονται μόνο με την καταβολή μετρητών.


Τα Δημόσια ΚΤΕΟ της χώρας υπάγονται στις Περιφέρειες της χώρας. Τα παράβολα από τα ΚΤΕΟ εμβάζονται σε ΚΑΕ (κωδικοί αριθμοί εσόδων – εξόδων) του Υπουργείου Οικονομικών, το οποίο έχει και την ευθύνη για προμήθεια μηχανημάτων ηλεκτρονικής πληρωμής POS και σύνδεσή τους με το τραπεζικό σύστημα.

Σύμφωνα με πληροφορίες, σύντομα θα δοθεί λύση και τα POS βρίσκονται προ των πυλών των δημοσίων ΚΤΕΟ μετά από πρωτοβουλία-παρέμβαση του Υπουργείου Υποδομών Μεταφορών.


Το πρόβλημα με τη μη χρήση των POS έχει αγγίξει πολλά Δημόσια ΚΤΕΟ καθώς οι ιδιοκτήτες οχημάτων που θέλουν να περάσουν από Τεχνικό Έλεγχο δεν μπορούν να πληρώσουν το κόστος με τη χρήση χρεωστικής ή πιστωτικής κάρτας και τα μετρητά αποτελούν μονόδρομο.

Αποτέλεσμα των παραπάνω είναι το σταδιακό κλείσιμο των δημοσίων ΚΤΕΟ καθώς οι ιδιοκτήτες οχημάτων προτιμούν τις άυλες συναλλαγές κυρίως και λόγω του κορωνοϊού.

Μάλιστα, το 2015 μόνον 16 ΚΤΕΟ του Δημοσίου λειτουργούσαν σε όλη τη χώρα, ενώ μόλις πριν δύο χρόνια (2013) ο αριθμός τους ανέρχονταν σε 59. Την ίδια ώρα ο αριθμός των ιδιωτικών ΚΤΕΟ έχει αυξηθεί σημαντικά και ανέρχεται πλέον σε 167 πανελλαδικά. Να σημειωθεί ότι το 2013 από τα δημόσια ΚΤΕΟ ελέγχθηκαν μόλις 43.000 οχήματα, ενώ ο αριθμός των ελέγχων από τα ιδιωτικά ΚΤΕΟ ανήλθε στα 2,2 εκατομμύρια οχήματα. Ωστόσο, αμφίβολο είναι, αν το κλείσιμο των δημόσιων ΚΤΕΟ έδωσε λύση στο πρόβλημα της αποφυγής των ελέγχων, που σύμφωνα μετά στοιχεία και παρά τα αυστηρά πρόστιμα που προβλέπονται, ήταν ιδιαίτερα υψηλό.

Πάντως σύμφωνα με την Υπουργική Απόφαση του 2017 με τίτλο: ««Όροι και διαδικασία είσπραξης- επιστροφής για την εφαρμογή του ηλεκτρονικού παραβόλου» επισημαίνεται ότι: «Ο Δημόσιος Φορέας ενημερώνει με αποκλειστικά δική του ευθύνη την ηλεκτρονική εφαρμογή του e-Παραβόλου με τα προς ένταξη παράβολα.

Ο Φορέας αποστέλλει στην αρμόδια διεύθυνση της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων και Διοικητικής Υποστήριξης και στη Διεύθυνση Εισπράξεων της Α.Α.Δ.Ε. με τυποποιημένο πίνακα τα κατ’ ελάχιστον παρακάτω στοιχεία:

α) Ακριβή ονομασία Φορέα Δημοσίου (Υπουργεία, Ανεξάρτητες Αρχές, Οργανισμοί κ.α.)

β) Κατηγορία Παραβόλου (περιγραφή)

γ) Τύπο Παραβόλου (περιγραφή)

δ) Ποσό παραβόλου (σταθερό ή μεταβλητό)

ε) Κατανομή του ποσού του παραβόλου στους επιμέρους Κ.Α. Εσόδου.

Επιπρόσθετα, ευθύνη του Φορέα είναι η ορθή περιγραφή και η έγκαιρη επικαιροποίηση των παραπάνω στοιχείων.».

2.Στο άρθρο 2 της ΠΟΛ. 1163/03-07-2013 (ΦΕΚ 1675 Β’) αντικαθίστανται τα εδάφια:

Α. «Σε περίπτωση που το πεδίο αυτό δεν συμπληρωθεί τότε θα πρέπει υποχρεωτικά να συμπληρωθεί το Μητρώνυμο, η ημερομηνία και ο τόπος γέννησης.», ως εξής:

«Τα φυσικά πρόσωπα που δεν διαθέτουν Α.Φ.Μ. συμπληρώνουν υποχρεωτικά και τα πεδία «Μητρώνυμο» και «Ημερομηνία γέννησης» ενώ τα νομικά πρόσωπα το πεδίο «Διεύθυνση Έδρας» και στο πεδίο «Πρόσθετα Στοιχεία» τη Χώρα Προέλευσης.».

Β. «Πρόσθετα Στοιχεία (μη υποχρεωτικό πεδίο):

Στο πεδίο αυτό ανάλογα με τον τύπο του παραβόλου μπορεί να ζητηθεί να συμπληρωθεί κάποια ειδική πληροφορία (π.χ. ο AMΚΑ για το παράβολο γάμου)», ως εξής: «Πρόσθετα Στοιχεία: Η υποχρεωτική συμπλήρωση του πεδίου αυτού ορίζεται από τον εκάστοτε αρμόδιο φορέα ανάλογα με τον τύπο του παράβολου.»

3.Στο τέλος του άρθρου 2 της ΠΟΛ. 1163/03-07-2013 (ΦΕΚ 1675 Β’) προστίθενται νέα εδάφια ως εξής: «Εναλλακτικά είναι δυνατή η υποβολή αιτήματος για χορήγηση eπαραβόλου και η πληρωμή του μέσω των εναλλακτικών δικτύων εξυπηρέτησης τραπεζικών συναλλαγών (όπως τερματικά –EFT/POS, Αυτόματα Μηχανήματα Ανάληψης Μετρητών –ATM, Κέντρα Αυτόματων Πληρωμών –APS).

Στην περίπτωση αυτή τα προς συμπλήρωση πεδία είναι τα παρακάτω:

-Κωδικός Τύπου Παραβόλου (υποχρεωτικό πεδίο): Ο ενδιαφερόμενος πληκτρολογεί τον κωδικό ο οποίος αντιστοιχεί στον τύπο παραβόλου που επιθυμεί.

-ΑΦΜ (υποχρεωτικό πεδίο): Ο ενδιαφερόμενος πληκτρολογεί τον Α.Φ.Μ. του και στην συνέχεια στην περίπτωση φυσικού προσώπου εμφανίζονται στην οθόνη με την ακόλουθη σειρά το αρχικό γράμμα του επωνύμου, το αρχικό γράμμα του ονόματος και το αρχικό γράμμα του πατρώνυμου ενώ στην περίπτωση μη φυσικού προσώπου οι τρεις πρώτοι χαρακτήρες της επωνυμίας όπως αυτά έχουν δηλωθεί στη Φορολογική Διοίκηση και για τα οποία απαιτείται έλεγχος και επιβεβαίωση.

-Ποσό παραβόλου: Το πεδίο «Ποσό» είναι προσυμπληρωμένο και μόνο στις περιπτώσεις παραβόλων μεταβλητού ποσού συμπληρώνεται με ευθύνη του ενδιαφερόμενου.

Η απόδειξη από τα εναλλακτικά κανάλια των Τραπεζών περιέχει κατ’ ελάχιστον τον κωδικό παραβόλου, τον κωδικό τύπου, τον ΑΦΜ, το ποσό και την ημερομηνία και ώρα πληρωμής.».

4.Στο τέλος του άρθρου 4 της ΠΟΛ. 1163/03-07-2013 (ΦΕΚ 1675 Β’) προστίθεται νέο εδάφιο ως εξής: “Δίνεται η δυνατότητα στους Φορείς να ορίσουν τύπους e-παραβόλων των οποίων η δέσμευση θα πραγματοποιείται αυτόματα με την καταβολή τους.”»


Στο site χρησιμοποιούμε affiliate links, απ' όπου εμείς παίρνουμε κάποια προμήθεια, ενώ για εσάς δεν σας κοστίζει ΤΙΠΟΤΑ επιπλέον. Αντιθέτως, έτσι μπορούμε να φέρνουμε προϊόντα για παρουσίαση, που μετά τα κερδίζετε εσείς σε διαγωνισμούς που κάνουμε στο site.


Εσείς πάντως μην ξεχάσετε να γραφτείτε στις ειδοποιήσεις μας , ώστε να ενημερωθείτε πρώτοι, να κάνετε Like & Share την σελίδα μας στο Facebook  ή να γραφτείτε στο κανάλι μας στο Telegram . Μπορείτε επίσης να γραφτείτε και στο κανάλι του iTechNews.gr στο  Youtube, όπου μπορείτε να βρείτε πάρα πολλές παρουσιάσεις που έχουμε κάνει! Μην ξεχάσετε να δείτε πως θα μπορείτε να βρείτε όλα τα άρθρα μας στις ειδήσεις της Google.

Ενημέρωση για αγορές από Κίνα και χρεώσεις μετά την 01/07/2021!

admitad affiliate banggood aliexprerss
cafago tomtop

Στην περίπτωση που θέλετε ν' αντιγράψετε ή να χρησιμοποιήσετε μέρος ή ολόκληρο το άρθρο, μπορείτε να το κάνετε εφόσον αναφέρετε σαν πηγή το iTechNews.gr.


Πηγή

Εσείς πάντως μην ξεχάσετε να γραφτείτε στις ειδοποιήσεις μας , ώστε να ενημερωθείτε πρώτοι για τις πιο HOT προσφορές της ημέρας  και ακόμη περισσότερες  στο κανάλι μου στο Telegram και κάντε Like & Share την σελίδα μας στο Facebook.

Θα χαρώ να βοηθήσω και να απαντήσω απορίες σας. Θα με βρείτε στο Messenger ως Unpackman Review. Αφήστε μου ένα σχόλιο στο βίντεο ή στείλετε μου ένα email στο [email protected]. Κάντε SUBSCRIBE και πατήστε την ειδοποίηση () στο κανάλι μου.

Unpackman


Μοίρασε την γνώση...

Written by 

Όταν το unpacking γίνεται τρόπος ζωής και η τεχνολογία μεράκι τότε.......... ένας Unpackman γεννιέται!!!

Αφήστε ένα σχόλιο

Γραφτήκατε στις ειδοποιήσεις ώστε να μαθαίνετε πρώτοι τα νέα!? Απλώς πατήστε την μπλε καμπάνα που θα βρείτε κάτω αριστερά στην οθόνη!

Βρείτε μας και στις ειδήσεις του Google

TikTokTelegram

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com