Η λύση είναι ο ΗΛΙΟΣ!?!? Επιδότηση φωτοβολταϊκών, ποιοι οι δικαιούχοι και πώς να κάνετε την αίτηση

Μοίρασε την γνώση...

Με βάση την απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου την περασμένη Δευτέρα, διευρύνεται ο κατάλογος των ευάλωτων ομάδων που δικαιούνται χορηγία για εγκατάσταση φωτοβολταϊκών και θερμομόνωση οροφής με οχτώ επιπρόσθετες κατηγορίες.

banner

Συγκεκριμένα, ο κατάλογος ευάλωτων νοικοκυριών διευρύνεται κατά 30.000, φτάνοντας τις 80.000.

Πρόκειται για την ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 3Β, που αφορά εγκατάσταση φωτοβολταϊκού συστήματος με τη μέθοδο Net Metering ή Virtual Net Metering σε υφιστάμενη κατοικία ευάλωτου καταναλωτή ηλεκτρικής ενέργειας.

Google news

Το ποσό της χορηγίας είναι €1.000 ανά εγκατεστημένο kW με μέγιστο ποσό τις €5.000.

Dresslily WW Tomtop WW

Ποιες νέες κατηγορίες ευάλωτων καταναλωτών έχουν προστεθεί στους δικαιούχους της ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ 3Β;

1. οικογενειακές μονάδες οι οποίες έχουν εξαρτώμενα τέκνα μέχρι 18 ετών που λαμβάνουν Επίδομα Τέκνου από την Υπηρεσία Διαχείρισης Επιδομάτων Πρόνοιας με ετήσιο μεικτό οικογενειακό εισόδημα μέχρι €19.500.
2. λήπτες Επιδόματος διακίνησης αιμοκαθαιρόμενων νεφροπαθών.
3. παθόντες οι οποίοι είναι δικαιούχοι ειδικής μηνιαίας σύνταξης από το Ταμείο Ανακουφίσεως Παθόντων.
4. νεφροπαθείς περιτονιακής κάθαρσης.
5. άτομα που πάσχουν από πολλαπλή σκλήρυνση (κατά πλάκας σκλήρυνση).
6. άτομα που πάσχουν από καρκίνο του λάρυγγα και έχουν υποβληθεί σε λαρυγγεκτομή.
7. άτομα που έχουν υποβληθεί σε μεταμόσχευση καρδίας.
8. άτομα που πάσχουν από το σύνδρομο Raynaud.


Παλιές κατηγορίες δικαιούχων της ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ 3Β, οι οποίες έχουν διαφοροποιηθεί:

9. λήπτες Επιδόματος σε συνταξιούχους με χαμηλά εισοδήματα που παρέχεται από την Υπηρεσία Διαχείρισης Επιδομάτων Πρόνοιας (απαλείφεται η προϋπόθεση που υπήρχε να είναι άνω των 70 ετών).
10. πολύτεκνες ή τρίτεκνες οικογένειες που λαμβάνουν Επίδομα Τέκνου από την Υπηρεσία Διαχείρισης Επιδομάτων Πρόνοιας για τρία εξαρτώμενα παιδιά και πάνω (καταργείται το εισοδηματικό κριτήριο των €51.258).

Παλιές κατηγορίες ευάλωτων που παραμένουν δικαιούχοι της ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ 3Β:

11. δικαιούχοι Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος.
12. λήπτες Δημοσίου Βοηθήματος από τις Υπηρεσίες Κοινωνικής Ευημερίας.
13. λήπτες Επιδόματος Βαριάς Κινητικής Αναπηρίας.
14. λήπτες Επιδόματος Φροντίδας σε Παραπληγικά Άτομά.
15. λήπτες Επιδόματος Φροντίδας σε Τετραπληγικά Άτομά.
16. λήπτες Χορηγίας σε Τυφλούς.

Τι μπορείτε να κάνετε εάν είστε δικαιούχος

Μην βασιστείτε σε (αποσπασματική) πληροφόρηση από τρίτους, ούτε να αναμένετε ότι η πληροφόρηση για ένα Σχέδιο Χορηγιών μπορεί να δοθεί τηλεφωνικώς. Οποιοδήποτε Σχέδιο Χορηγιών περιλαμβάνει ειδικούς όρους, προϋποθέσεις και υποχρεώσεις, τα οποία πρέπει να εξετάσετε προσεκτικά, πρωτίστως για σκοπούς δικής σας προστασίας.

Δείτε ξανά τον κατάλογο των δικαιούχων της ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ 3Β και βεβαιωθείτε ότι εμπίπτετε όντως στους δικαιούχους.

Υπενθυμίζεται ότι:

• Δικαίωμα υποβολής αίτησης στην ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 3Β έχουν άτομα που, είτε οι ίδιοι είτε άλλο άτομο με το οποίο συνοικούν μόνιμα στην ίδια οικία και με το οποίο τους συνδέει πρώτου βαθμού συγγένεια, είναι ευάλωτος καταναλωτής ηλεκτρικής ενέργειας.
• Το “Αίτημα Προέγκρισης” για την ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 3Β υποβάλλεται από το πρόσωπο, στο όνομα του οποίου είναι ο λογαριασμός ηλεκτρικού ρεύματος της κατοικίας (όχι από τον ευάλωτο καταναλωτή, αν είναι διαφορετικό πρόσωπο).
• Για σκοπούς του παρόντος Σχεδίου, ο πρώτος βαθμός συγγένειας περιλαμβάνει: γονείς, παιδιά, παππού/γιαγιά, σύζυγο, αδελφό/ή, πεθερό/ά, γαμπρό/νύφη.
Αξίζει να σημειωθεί πως εάν είχατε υποβάλει «αίτημα προέγκρισης» για την ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 3Β αλλά είχε απορριφθεί, με τη διεύρυνση του καταλόγου έχετε τη δυνατότητα να υποβάλετε νέο αίτημα το οποίο θα εξεταστεί βάσει των νέων κριτηρίων.

Όσα «αιτήματα προέγκρισης» έχουν ήδη υποβληθεί και εκκρεμεί η εξέταση τους, θα εξεταστούν με τα νέα κριτήρια και βάσει του διευρυμένου καταλόγου ευάλωτων καταναλωτών.

Οι αιτητές δεν χρειάζεται να προβούν σε οποιαδήποτε ενέργεια.

Σημειώνεται πως εάν έχετε ήδη υποβάλει αίτηση για την ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 3Α του Σχεδίου 2022-23 η εξέταση της οποίας εκκρεμεί και πλέον εμπίπτετε στους δικαιούχους της ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ 3Β, μπορείτε να ζητήσετε την απόσυρση της αίτησης σας από την ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 3Α και να υποβάλετε στη συνέχεια “Αίτημα Προέγκρισης” για την ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 3Β.

Τονίζετε ότι θα πρέπει να ενεργήσετε άμεσα καθώς σε περίπτωση που ολοκληρωθεί η αξιολόγηση της αίτησης για την ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 3Α δεν θα έχετε τη δυνατότητα να την αποσύρετε.

Πως γίνεται ο έλεγχος ότι κάποιος είναι όντως ευάλωτος

Όπως μπορεί να διαπιστωθεί, οι “ευάλωτοι καταναλωτές ηλεκτρικής ενέργειας” είναι είτε λήπτες συγκεκριμένων επιδομάτων, είτε άτομα που πάσχουν από συγκεκριμένες παθήσεις.

Κατά συνέπεια, για να θεωρηθεί κάποιος ευάλωτος καταναλωτής, θα πρέπει είτε να λαμβάνει από την αρμόδια αρχή κάποιο από τα συγκεκριμένα επιδόματα που αναφέρονται στους δικαιούχους της ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ 3Β, είτε να είναι καταχωρημένος στα αρχεία του Οργανισμού Ασφάλισης Υγείας (ΟΑΥ) ως πάσχοντας κάποιας από τις συγκεκριμένες παθήσεις που αναφέρονται στους δικαιούχους της ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ 3Β.

Συνεπώς, η Επιτροπή Διαχείρισης του Ταμείου ΑΠΕ και ΕΞ.Ε επιβεβαιώνει μετά από αίτημα προς τις αρμόδιες αρχές που παραχωρούν τα συγκεκριμένα επιδόματα, κατά πόσο είχε παραχωρηθεί το αμέσως προηγούμενο διάστημα (πχ. μήνα) στον “κατά δήλωση ευάλωτο καταναλωτή” το συγκεκριμένο επίδομα ή/και επιβεβαιώνει μετά από αίτημα προς τον ΟΑΥ ότι ο “κατά δήλωση ευάλωτος καταναλωτής” περιλαμβάνεται όντως στα αρχεία του οργανισμού ως πάσχοντας συγκεκριμένης πάθησης.

Το Ταμείο ΑΠΕ και ΕΞ.Ε δεν διαθέτει κατάλογο όλων των εν δυνάμει “ευάλωτων καταναλωτών ηλεκτρικής ενέργειας”. Για να επιβεβαιωθεί ότι κάποιο πρόσωπο είναι δικαιούχος της ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ 3Β, θα πρέπει απαραίτητα να υποβληθεί “Αίτημα Προέγκρισης” ώστε η Επιτροπή Διαχείρισης του Ταμείου να υποβάλει στη συνέχεια αίτημα ενημέρωσης προς τις αρμόδιες αρχές ή/και τον ΟΑΥ ειδικά για το συγκεκριμένο πρόσωπο που δηλώνεται ως ευάλωτος καταναλωτής.

Η Επιτροπή Διαχείρισης του Ταμείου δεν εξετάζει (και ούτε έχει τη δυνατότητα να εξετάσει) κατά πόσο οποιοδήποτε πρόσωπο πληροί τις προϋποθέσεις να καταστεί λήπτης οποιουδήποτε από τα συγκεκριμένα επιδόματα που αναφέρονται στους δικαιούχους της ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ 3Β, ούτε κατά πόσο πάσχει από συγκεκριμένη πάθηση. Κατά συνέπεια, πριν υποβληθεί “Αίτημα Προέγκρισης” για την ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 3Β, ο αιτητής θα πρέπει να μεριμνήσει/επιβεβαιώσει ότι ο ευάλωτος καταναλωτής που θα δηλωθεί έχει ήδη καταστεί λήπτης κάποιου από τα συγκεκριμένα επιδόματα (να έχει ήδη λάβει το επίδομα) ή είναι καταχωρημένος στα αρχεία του ΟΑΥ ως πάσχοντας κάποιας από τις συγκεκριμένες παθήσεις.

Πηγή

Εσείς πάντως μην ξεχάσετε να γραφτείτε στις ειδοποιήσεις μας , ώστε να ενημερωθείτε πρώτοι για τις πιο HOT προσφορές της ημέρας  και ακόμη περισσότερες  στο κανάλι μου στο Telegram και κάντε Like & Share την σελίδα μας στο Facebook.

Θα χαρώ να βοηθήσω και να απαντήσω απορίες σας. Θα με βρείτε στο Messenger ως Unpackman Review. Αφήστε μου ένα σχόλιο στο βίντεο ή στείλετε μου ένα email στο [email protected]. Κάντε SUBSCRIBE και πατήστε την ειδοποίηση () στο κανάλι μου.

Unpackman


Μοίρασε την γνώση...

Στο site χρησιμοποιούμε affiliate links, απ’ όπου εμείς παίρνουμε κάποια προμήθεια, ενώ για εσάς δεν σας κοστίζει ΤΙΠΟΤΑ επιπλέον. Αντιθέτως, έτσι μπορούμε να φέρνουμε προϊόντα για παρουσίαση, που μετά τα κερδίζετε εσείς σε διαγωνισμούς που κάνουμε στο site.


Μην ξεχάσετε να γραφτείτε στο newsletter μας!


Εσείς πάντως μην ξεχάσετε να γραφτείτε στις ειδοποιήσεις μας , ώστε να ενημερωθείτε πρώτοι, να κάνετε Like & Share την σελίδα μας στο Facebook  ή να γραφτείτε στο κανάλι μας στο Telegram . Μπορείτε επίσης να γραφτείτε και στο κανάλι του iTechNews.gr στο  Youtube, όπου μπορείτε να βρείτε πάρα πολλές παρουσιάσεις που έχουμε κάνει! Μην ξεχάσετε να δείτε πως θα μπορείτε να βρείτε όλα τα άρθρα μας στις ειδήσεις της Google.


Ενημέρωση για αγορές από Κίνα και χρεώσεις μετά την 01/07/2021!

admitad affiliatebanggoodaliexprerss
cafagotomtop

Στην περίπτωση που θέλετε ν’ αντιγράψετε ή να χρησιμοποιήσετε μέρος ή ολόκληρο το άρθρο, μπορείτε να το κάνετε εφόσον αναφέρετε σαν πηγή το iTechNews.gr.Διαφήμιση

Written by 

Όταν το unpacking γίνεται τρόπος ζωής και η τεχνολογία μεράκι τότε.......... ένας Unpackman γεννιέται!!!

Σχετικά άρθρα

Αφήστε ένα σχόλιο

Βρείτε μας στις ειδήσεις της Google

TikTokTelegram