Στείλτε ότι αρχείο θέλετε πια με την νέα έκδοση του WhatsApp!

Δεν ξέρω εάν χρησιμοποιείται την εφαρμογή του WhatsApp, αλλά εάν την χρησιμοποιείται, ξέρατε ότι μπορείτε πια να στείλετε ότι αρχείο…

Διαβάστε περισσότερα...