Γίνε χειριστής Drone με δίπλωμα και σφραγίδα… Νέο τμήμα πιστοποίησης χειριστών ΣμηΕΑ

Γίνε πιστοποιημένος Χειριστής Drone με κρατική πιστοποίηση από την Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας και την 1η πιστοποιημένη σχολή χειριστών ΣμηΕΑ στην…

Διαβάστε περισσότερα...