Όλα όσα πρέπει να ξέρεις… Οι Λογαριασμοί κινητών, αλλάζουν τις χρεώσεις….

Νέος Ευρωπαϊκός Κώδικας Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών, ο οποίος εκσυγχρονίζει το κοινοτικό πλαίσιο με σκοπό την ενίσχυση των επιλογών και των δικαιωμάτων…

Διαβάστε περισσότερα...