Ηλεκτρονικά η επιλογή ασφαλιστικής κατηγορίας για δικηγόρους, γιατρούς και μηχανικούς!

Σε περίπτωση μη υποβολής αίτησης ο ασφαλισμένος κατατάσσεται υποχρεωτικά στην πρώτη κατηγορία κάθε κλάδου. Με ηλεκτρονική αίτηση, οι ασφαλισμένοι υπόχρεοι…

Διαβάστε περισσότερα...