Μεγάλος διαγωνισμός ΔΕΗ blue: Γιορτάζει έναν χρόνο και χαρίζει 20 ηλεκτρικά Citroën Αmi blue!

Η ΔΕΗ blue, ο ολοκληρωμένος πάροχος λύσεων ηλεκτροκίνησης σε ιδιώτες, επιχειρήσεις και δημόσιους φορείς και το μεγαλύτερο δίκτυο δημόσιας φόρτισης…

Διαβάστε περισσότερα...