Περισσότερες επιλογές στην έκδοση εξουσιοδότησης και υπεύθυνης δήλωσης μέσω gov.gr

Περισσότερες επιλογές αποκτούν οι πολίτες για την υλοποίηση των υπηρεσιών έκδοσης εξουσιοδότησης και υπογραφής υπεύθυνης δήλωσης μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής…

Διαβάστε περισσότερα...