Υπάρχει άμεση ανάγκη για 400.000 ειδικούς σε πληροφορική και τεχνολογία!

Τουλάχιστον 400.000 ειδικούς στις τεχνολογίες πληροφορικής και επικοινωνιών χρειάζεται η χώρα μας έως το 2030 προκειμένου να επιτύχει τους στόχους…

Διαβάστε περισσότερα...