Πιστοποιητικά – Ξεκινάει η πιλοτική ψηφιακή απόδοσή τους, αντί των δικαστηρίων!

Η αρχή θα γίνει με τα πιστοποιητικά κληρονομιάς στα δικαστήρια με τον μεγαλύτερο αριθμό αιτήσεων. Σε πιλοτική παραγωγική λειτουργία τίθεται…

Διαβάστε περισσότερα...