Ηλεκτρονικά θα γίνεται πια η κατάθεση των δικαιολογητικών για αντικατάσταση άδειας οδήγησης!

Ηλεκτρονικά, μέσω του gov.gr, θα κατατίθενται η αίτηση και τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την αντικατάσταση εντύπου άδειας οδήγησης. Η…

Διαβάστε περισσότερα...

Ψηφιακά θα έχουμε πια την άδεια οδήγησης, αντί για χαρτί!

O οδηγός θα μπορεί να ανοίξει το smartphone του και να επιδείξει την άδεια οδήγησης σε ψηφιακή μορφή ανά πάσα…

Διαβάστε περισσότερα...

Άδεια οδήγησης – Ψηφιακά μπορείτε να βγάλετε προσωρινή μέσω του gov.gr! Δείτε πως….

Ψηφιακά μέσω του gov.gr θα παραλαμβάνεται η προσωρινή άδεια οδήγησης, η οποία θεσμοθετήθηκε με τον ν.4663/2020 (Α’ 30), μετά την επιτυχή ολοκλήρωση της…

Διαβάστε περισσότερα...