Πλαφόν θα τεθεί στις συναλλαγές με ανώνυμες προπληρωμένες κάρτες λόγο ασφάλειας!

Οι ανώνυμες προπληρωμένες κάρτες είναι εύκολο να χρησιμοποιηθούν για τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας. «Οροφή» στις ηλεκτρονικές συναλλαγές με ανώνυμες προπληρωμένες…

Διαβάστε περισσότερα...