Εδώ είναι οι 33 επιχειρήσεις που είχαν εκδώσει εικονικά τιμολόγια 261 εκ.€!!!

Εταιρείες παροχής υπηρεσιών φύλαξης, διαφημιστικές, εμπορίας ηλεκτρονικών υπολογιστών, τεχνικές, υποκαταστήματα ξένων επιχειρήσεων στην Ελλάδα, βρίσκονται στη νέα λίστα φοροδιαφυγής, που…

Διαβάστε περισσότερα...