Ανακοίνωση νέας υπηρεσίας Wind International Calls 500

Εμπορική διάθεση νέα υπηρεσίας διεθνών κλήσεων για εταιρικούς συνδρομητές συμβολαίου κινητής από 02/03/2022 Η WIND ΕΛΛΑΣ Τηλεπικοινωνίες Α.Ε.Β.Ε. ανακοινώνει την…

Διαβάστε περισσότερα...