Έρχεται τρόπος για άμεση μεταφορά χρημάτων εντός Ευρώπης!

Τον Ιανουάριο, οι ελληνικοί πάροχοι υπηρεσιών πληρωμών (π.χ. τράπεζες), σε συνεργασία με τον Εθνικό Φορέα Εκκαθάρισης Διατραπεζικών Πληρωμών, ΔΙΑΣ ΑΕ,…

Διαβάστε περισσότερα...