Πριν 20 χρόνια η Microsoft μας παρουσίασε τα χειρότερα Windows, τα Windows Me!

Δεν ξέρω εάν τα θυμάται κάποιος σας. Έχοντας ουσιαστικά ξεκινήσει από Windows 3.1, έχω εγκαταστήσει στους υπολογιστές που είχα όλα…

Διαβάστε περισσότερα...