26.6 C
Athens
Δευτέρα, 15 Απριλίου 2024

Qualcomm – 242 εκ. ευρώ πρόστιμο της επιβλήθηκε για μονοπωλιακές πρακτικές από την ΕΕ.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επέβαλε πρόστιμο στην Qualcomm € 242 εκατομμύρια για την κατάχρηση της κυριαρχίας της στην αγορά σε chipsets 3G baseband. Η Qualcomm πωλούσε κάτω από το κόστος, με σκοπό να εξαναγκάσει τον ανταγωνιστή της Icera να βγει από την αγορά. Αυτό είναι παράνομο σύμφωνα με τους κανόνες αντιμονοπωλιακής νομοθεσίας της ΕΕ.

Η Επίτροπος Margrethe Vestager , υπεύθυνη για την πολιτική ανταγωνισμού, δήλωσε: “Τα chipsets βάσης είναι βασικά συστατικά στοιχεία, ώστε οι κινητές συσκευές να μπορούν να συνδεθούν στο Διαδίκτυο.Η Qualcomm πώλησε τα προϊόντα αυτά σε τιμές κάτω του κόστους για βασικούς πελάτες με σκοπό την εξάλειψη ενός ανταγωνιστή. εμποδίζει τον ανταγωνισμό και την καινοτομία στην αγορά αυτή και περιορίζει την επιλογή που προσφέρεται στους καταναλωτές σε έναν τομέα με τεράστια ζήτηση και δυναμικό για καινοτόμες τεχνολογίες. Επειδή αυτό είναι παράνομο βάσει των αντιμονοπωλιακών κανόνων της ΕΕ, επιβλήθηκε σήμερα πρόστιμο στην Qualcomm 242 εκατ . ευρώ .

Τα chipset βάσης επιτρέπουν στα smartphone και τα tablet να συνδεθούν σε κυψελοειδή δίκτυα και χρησιμοποιούνται τόσο για φωνητική όσο και για μετάδοση δεδομένων. Η υπόθεση αφορά τα chipsets που συμμορφώνονται με το καθολικό σύστημα κινητών τηλεπικοινωνιών (“UMTS”), το πρότυπο τρίτης γενιάς (“3G”).

Η σημερινή απόφαση καταλήγει στο συμπέρασμα ότι η Qualcomm κατείχε δεσπόζουσα θέση στην παγκόσμια αγορά για το chipset βάσης UMTS μεταξύ του 2009 και του 2011. Αυτό βασίζεται ιδίως στα υψηλά μερίδια αγοράς της Qualcomm κατά περίπου 60% (σχεδόν τριπλάσιο του μεριδίου αγοράς του μεγαλύτερου ανταγωνιστή της) εμπόδια στην είσοδο στην αγορά αυτή. Αυτές περιλαμβάνουν τις σημαντικές αρχικές επενδύσεις στην έρευνα και ανάπτυξη για τον σχεδιασμό chipset UMTS και διάφορα εμπόδια που σχετίζονται με τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας της Qualcomm.

Η κυριαρχία στην αγορά δεν είναι, ως τέτοια, παράνομη σύμφωνα με τους κανόνες αντιμονοπωλιακής νομοθεσίας της ΕΕ. Ωστόσο, οι δεσπόζουσες εταιρείες έχουν ιδιαίτερη ευθύνη να μην κάνουν κατάχρηση της ισχυρής θέσης τους στην αγορά περιορίζοντας τον ανταγωνισμό είτε στην αγορά όπου κατέχουν δεσπόζουσα θέση είτε σε χωριστές αγορές.

Ωστόσο, η έρευνά μας διαπίστωσε ότι η Qualcomm εκμεταλλεύτηκε την κυριαρχία αυτή από τα μέσα του 2009 έως τα μέσα του 2011 συμμετέχοντας σε “επιθετική τιμολόγηση”. Η Qualcomm πώλησε ορισμένες ποσότητες τριών από τα chipset UMTS κάτω από το κόστος της για την Huawei και την ZTE, δύο στρατηγικά σημαντικούς πελάτες, με στόχο την εξάλειψη της Icera, της κύριας ανταγωνιστικής της εταιρείας στην εποχή εκείνη, που προσφέρει προηγμένες επιδόσεις δεδομένων.

Αυτή η συμπεριφορά έλαβε χώρα όταν η Icera έγινε βιώσιμος προμηθευτής chipset UMTS, παρέχοντας υψηλή απόδοση ρυθμού δεδομένων, δημιουργώντας έτσι μια αυξανόμενη απειλή για την επιχείρηση chipset της Qualcomm.

Το συμπέρασμα της Επιτροπής σύμφωνα με το οποίο η Qualcomm ασχολείται με την επιθετική τιμολόγηση κατά την υπό εξέταση περίοδο βασίζεται:

  • δοκιμή κόστους-τιμής για τα τρία συγκεκριμένα chipsets της Qualcomm.
  • ένα ευρύ φάσμα ποιοτικών στοιχείων που αποδεικνύουν την αντίθετη προς τον ανταγωνισμό λογική της συμπεριφοράς της Qualcomm, με σκοπό να αποφευχθεί η επέκταση και η οικοδόμηση της Icera στην αγορά.

Τα αποτελέσματα της δοκιμής κόστους-τιμής είναι σύμφωνα με τα σύγχρονα αποδεικτικά στοιχεία που συγκέντρωσε η Επιτροπή στην παρούσα υπόθεση. Η στοχοθετημένη φύση των παραχωρήσεων τιμών που πραγματοποίησε η Qualcomm της επέτρεψε να μεγιστοποιήσει τον αρνητικό αντίκτυπο στην επιχειρηματική δραστηριότητα της Icera, ενώ παράλληλα ελαχιστοποίησε την επίδραση στα συνολικά έσοδα της Qualcomm από την πώληση των chipset UMTS. Δεν υπήρχαν επίσης στοιχεία που να αποδεικνύουν ότι η συμπεριφορά της Qualcomm δημιούργησε κάποια βελτίωση της αποτελεσματικότητας που θα δικαιολογούσε την πρακτική της.

Βάσει των ανωτέρω, η Επιτροπή κατέληξε στο συμπέρασμα ότι η συμπεριφορά της Qualcomm είχε σημαντική αρνητική επίπτωση στον ανταγωνισμό . Αποτρέπει την Icera να ανταγωνίζεται στην αγορά, καταπνίγει την καινοτομία και τελικά μειώνει την επιλογή των καταναλωτών. Τον Μάιο του 2011, η Icera αποκτήθηκε από την αμερικανική τεχνολογική εταιρεία Nvidia, η οποία αποφάσισε να τερματίσει την επιχειρηματική της γραμμή chipset βάσης το 2015.

Συνέπειες της απόφασης

Το πρόστιμο, στην προκειμένη περίπτωση, ύψους 242.042.000 ευρώ λαμβάνει υπόψη τη διάρκεια και τη σοβαρότητα της παράβασης. Το πρόστιμο αντιπροσωπεύει το 1,27% του κύκλου εργασιών της Qualcomm το 2018 και αποβλέπει επίσης στην αποτροπή των παραγόντων της αγοράς από τη συμμετοχή σε τέτοιες πρακτικές κατά του ανταγωνισμού στο μέλλον.

Σύμφωνα με τις κατευθυντήριες γραμμές της Επιτροπής για τα πρόστιμα του 2006 το πρόστιμο υπολογίστηκε με βάση την αξία των άμεσων και έμμεσων πωλήσεων των chipset UMTS στον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο (ΕΟΧ). Η διάρκεια της παράβασης που διαπιστώθηκε στην απόφαση είναι δύο έτη.

Η Επιτροπή διέταξε επίσης την Qualcomm να μην συμμετάσχει σε τέτοιες πρακτικές ή πρακτικές με ισοδύναμο αντικείμενο ή αποτέλεσμα στο μέλλον.

Διαδικαστικό πλαίσιο

Η Επιτροπή κίνησε επίσημη έρευνα στις 16 Ιουλίου 2015 . Στις 8 Δεκεμβρίου 2015 , η Επιτροπή απέστειλε ανακοίνωση αιτιάσεων στην Qualcomm, εκθέτοντας τις προκαταρκτικές ανησυχίες της στην προκειμένη περίπτωση. Η Επιτροπή εξέδωσε συμπληρωματική κοινοποίηση αιτιάσεων στις 19 Ιουλίου 2018 , ακολουθούμενη από επιστολή που απηύθυνε στην Qualcomm τον Φεβρουάριο του 2019, στην οποία περιλαμβάνονταν συμπληρωματικά πραγματικά στοιχεία σχετικά με την τελική απόφαση.

Κατά την έρευνα, η Επιτροπή επεδίωξε να λάβει πρόσθετες πληροφορίες από την Qualcomm, τις οποίες ζήτησε τον Ιανουάριο του 2017 με απλή επιστολή και στη συνέχεια, λόγω της απουσίας απάντησης της Qualcomm, στις 31 Μαρτίου 2017 μέσω επίσημης απόφασης της Επιτροπής. Στις 13 Ιουνίου 2017, η Qualcomm υπέβαλε αίτηση ενώπιον του Γενικού Δικαστηρίου για την ακύρωση της απόφασης της Επιτροπής μαζί με αίτηση για αναστολή της απόφασης της Επιτροπής ή για τη λήψη προσωρινών μέτρων. Με διάταξη της 12ης Ιουλίου 2017, ο Πρόεδρος του Γενικού Δικαστηρίου απέρριψε την αίτηση ασφαλιστικών μέτρων (υπόθεση Τ-371/17 R ). Με απόφαση της 9ης Απριλίου 2019, το Γενικό Δικαστήριο δέχθηκε πλήρως την απόφαση της Επιτροπής (υπόθεση Τ-371/17 ). Στις 18 Ιουνίου 2019, η Qualcomm άσκησε έφεση για την ακύρωση της απόφασης του Γενικού Δικαστηρίου (υπόθεση C-466/19 P ).

[signoff]

 

Πηγή

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Leave a reply

εισάγετε το σχόλιό σας!
παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας εδώ

ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΡΘΡΑ

ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ

Μετάβαση στο περιεχόμενο